Loading...

Trang chủVideo tổng hợpToán 11 | edufly.edu.vn

Hình 11 - Góc giữa đường và mặt phẳng - Edufly Center

Ngày đăng: 17:25 - 19/02/2021

Để ôn tập về góc giữa đường và mặt phẳng trong không gian ba chiều, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm về vectơ và các phép toán liên quan. Dưới đây là một số điểm cần nhớ:
1 - Góc giữa đường và mặt phẳng: Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng được định nghĩa là góc giữa hướng của đường thẳng và hướng pháp tuyến của mặt phẳng.
2 - Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng: Một mặt phẳng được định bởi một vectơ pháp tuyến, là một vectơ vuông góc với mặt phẳng đó và có hướng chỉ ra phía ngoài mặt phẳng.
3 - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng:
4 - Góc tối thiểu giữa đường thẳng và mặt phẳng: Góc tối thiểu giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc nhỏ nhất giữa hướng của đường thẳng và hướng pháp tuyến của mặt phẳng.
VIDEO TIẾP THEO