Loading...

Trang chủVideo tổng hợpTổng hợp video toán lớp 9 - Ôn thi vào 10 | edufly.edu.vn

[ÔN THI VÀO 10] Chủ điểm: Phương trình bậc hai (Phần 1)

Ngày đăng: 17:24 - 19/02/2021

Phương trình bậc hai thường được biểu diễn dưới dạng ax^2 + bx + c = 0, trong đó a, b và c là các hằng số và x là biến số mà chúng ta cần tìm giá trị của để phương trình trở thành đúng.
Để giải một phương trình bậc hai, chúng ta thường sử dụng Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, hay còn được gọi là công thức Viết
Khi giải phương trình bậc hai, có thể xuất hiện ba trường hợp chính:
Khi Δ (delta) = b^2 - 4ac > 0: phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Khi Δ = 0: phương trình có nghiệm kép, tức là có một nghiệm kép do căn bậc hai bị loại bỏ.
Khi Δ < 0: phương trình không có nghiệm thực, trong trường hợp này các nghiệm là số phức.
VIDEO TIẾP THEO