Loading...

Trang chủVideo tổng hợpTổng hợp video toán lớp 9 - Ôn thi vào 10 | edufly.edu.vn

[ÔN THI VÀO LỚP 10] Chủ điểm 2: Các khối tròn xoay - GV Nguyễn Văn Trung

Ngày đăng: 17:24 - 19/02/2021

Trong chủ đề thi vào lớp 10, các khối tròn xoay là một trong những chủ đề quan trọng về hình học không gian. Các khối tròn xoay bao gồm các hình học 3 chiều như hình trụ, hình nón, và hình cầu, mà khi quay quanh một trục tạo ra hình dạng mới.
VIDEO TIẾP THEO