Loading...

Trang chủVideo tổng hợpTổng hợp video toán lớp 9 - Ôn thi vào 10 | edufly.edu.vn

[ÔN THI VÀO LỚP 10] Chủ điểm 3: Phương trình chứa căn - GV Đỗ Viết Tuân

Ngày đăng: 17:24 - 19/02/2021

Phương trình chứa căn thường xuất hiện khi chúng ta giải các bài toán liên quan đến tính toán các giá trị hoặc tìm nghiệm cho một biểu thức bao gồm cả căn bậc hai. Các bước để giải phương trình:
1 - Di chuyển các thành phần không chứa căn sang một phía của phương trình
2 - Bình phương cả hai bên của phương trình để loại bỏ căn ở mẫu.
3 - Giải phương trình đã được chuyển về dạng bình phương thông thường.
4 - Kiểm tra nghiệm tìm được bằng cách thay thử vào pt ban đầu để đảm bảo tính chính xác
VIDEO TIẾP THEO